Andris Vilks

Aivars Vindelis, 20.06.2011 15:44
Ministru Kabineta noteikumu Nr. 1014 no 2008. gada 9. decembra „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 18. punkts nosaka, ka ja atsevišķajam īpašumam ir ierīkota autonoma apkure vai ja atsevišķā īpašumā nelieto centralizēti sagatavoto karsto ūdeni, īpašnieks maksā par mājas koplietošanas vajadzībām patērēto siltumenerģijas daļu, kas attiecināma uz atsevišķo īpašumu, atbilstoši siltumapgādes speciālista izstrādātajam un ar pārvaldnieku saskaņotajam aprēķinam. Kas attiecas uz uzkrājumiem siltummezgla remontam, tad īrniekam ir jāmaksā tikai tā maksa, kura ir noteikta īres līgumā, bet dzīvokļa īpašniekam ir jāmaksā attiecīgās izmaksas, ja siltummezgls ir dzīvokļu īpašnieku kopīpašums. Katram kopīpašniekam ir jāapmaksā viņam piederošā īpašuma remonta darbus proporcionāli īpašuma apmēriem.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks