Andris Vilks

Sveicināti! Centīšos pēc iespējas skaidrāk pastāstīt lietas būtību, savā situācijā, kurā esmu palicis ar sāpošu galvu nezinot – kas, ko, kur un kā! Notikumi – pagājušas 2 nedēļas kopš bēniņu stāva ugunsgrēka, īpašnieka mājā, kurā esmu ar p.savienības veco līgumu, kā godprātīgs laikā maksātājs. Dzīvokļi tika nopludināti dzēšanas procesā. Viens no tiem arī manis īrētais dz. Tika izsaukts Mājokļu un Vides Departaments , lai veiktu bojājumu apsekošanu un inspekciju. Līdz šim brīdim jumts nav sataisīts un dzīvojamā telpa un personīgā manta ir cietusi no konstantas apludināšanas. Majokļa īpašnieki / apsaimniekotāji arī pēc personīgas vizītes nav jutuši par nepieciešamu ierādīt jaunu vai pagaidu dzīvojamo telpu. Īres līgumā ir punkts par to ka namu pārvalde nodrošina kapitālu remontu pa pārvaldes līdzekļiem – vai kas tāds būtu iespējams! Ko darīt situācijā kad jādzīvo spēcīgi nopludinātā dzīvoklī bez elekrības un ar sienām, griestiem, grīdām jūkot ārā no lietus ūdeņiem? Kādas ir iespējas prasīt ko no valsts balstoties uz veco līgumu, lai gan saimnieka mājā un kādas ir iespējas / tiesības ko prasīt no mājas īpašniekiem! Jau iepriekš paldies par atbildi.

Viesturs, 14.08.2011 13:56
LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 13. pants nosaka, ka: (1). Pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija sniedz šā panta ceturtajā daļā noteikto palīdzību personai, kuras īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā, ja persona šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un ja tai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja. (2) Iesniegumu šā panta ceturtajā daļā noteiktās palīdzības saņemšanai persona iesniedz pašvaldībai ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc stihiskās nelaimes vai avārijas. (3) Pēc personas iesnieguma saņemšanas pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija saprātīgā termiņā, bet ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā pieņem lēmumu par personas nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu šā likuma 23.pantā noteiktajā kārtībā. (4) Pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā izvērtē, vai dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju ir iespējams atjaunot, un pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 1) lēmumu par pašvaldībai piederošas vai tās nomātas dzīvojamās telpas izīrēšanu, ja dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir pilnīgi vai daļēji gājusi bojā un nav atjaunojama; 2) lēmumu par vienreizēja pabalsta piešķiršanu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, ja dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir daļēji sagruvusi, bet ir atjaunojama. Jums ir steidzami jāvēršas Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā, Brīvības ielā 49/53, ar iesniegumu ar lūgumu sniegt palīdzību atbilstoši minētā likuma nosacījumiem.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks