Andris Vilks

Raimonds, 16.11.2009 16:51
Atbildes tiek sniegtas uz iedzīvotāju jautājumiem, saistītiem ar dzīvojamās telpas īri, nedzīvojamo platību nomu, māju apsaimniekošanu, citiem ar mājokli saistītiem jautājumiem. Atbildes tiek sniegtas šīs mājas lapas turētāja iespēju un zināšanu robežās. Atbildes laiks nav reglamentēts, atbildes tiek sniegtas pēc iespējas ātrāk.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks