Andris Vilks

Natālija, 09.09.2011 13:07
Jautājums, diemžēl ir nesakārtots kā likumdošanā, tā arī reālajā dzīvē. Atbilstoši LR likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 22. panta 5. daļas, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var pārtraukt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu tiem lietotājiem, kuri nav samaksājuši par saņemtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem vai nav izpildījuši citas saistības pret sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju. Tā kā ar siltumenerģijas piegādātāju norēķinās nevis katrs dzīvoklis atsevišķi, bet mājas apsaimniekotājs par visu māju kopumā, tad, ja mājai ir izveidojies parāds, siltumu atslēdz visai mājai, neskatoties uz to, ka vairums iedzīvotāju ir visus rēķinus samaksājuši un parādu viņiem nav. No otras puses, nav pietiekoši efektīva tiesiska mehānisma, lai parādus no parādniekiem par komunālajiem pakalpojumiem piedzītu ātri un savlaicīgi. Tādas pretrunas normatīvajā bāzē rada priekšnoteikumus tam, ka atsevišķas dzīvojamās mājas var netikt nodrošinātas ar apkuri ziemas laikā un cieš nevainīgi cilvēki. Šajā situācijā var rekomendēt vienīgi vērsties ar iesniegumu vietējā pašvaldībā ar lūgumu atrisināt izveidojušos situāciju, jo atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15. panta viena no pašvaldības funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks