Andris Vilks

Jānis, 04.01.2012 15:20
Ja Jūs likumīgi iemitinājāties dzīvojamā telpā, maksājat par īri un izīrētājs maksājumus pieņem, tad var uzskatīt, ka starp jums pastāv faktiskās īres attiecības atbilstoši LR Civillikuma 1488. pantam. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 13. pantā ir noteikts, ka par īres maksas paaugstināšanu izīrētājam ir jābrīdina īrnieks sešus mēnešus iepriekš, tā kā īres maksas paaugstināšana ar atpakaļejošu datumu nav likumīga. Ja izīrētājs atslēdz kādu no komunālajiem pakalpojumiem, vajag nekavējoties vērsties ar sūdzību vietējā pašvaldībā, pašvaldības policijā vai īres valdē, tas ir institūcijās, kuras uzrauga namīpašumu uzturēšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām un ir kompetentas veikt pārrunas ar izīrētāju un sniegt Jums rekomendācijas kā rīkoties tālāk. Bez tam, atbilstoši LR Civillikuma 2131. pantam izīrētājs nedrīkst Jums traucēt dzīvojamo telpu lietot, bet ja traucē, piemēram atslēdzot elektrību, tad Jūs varat no viņa, vēršoties tiesā, piedzīt visus zaudējumus, kuri Jums ir nodarīti.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks