Andris Vilks

Sandra, 20.01.2012 10:24
Tā saucamie „īres griezti”, kad maksimālā īres maksa, ko bija jāmaksā denacionalizēto māju īrniekiem, kuri lietoja dzīvojamo telpu līdz mājas denacionalizācijai, tika noteikta ar likumu, bija spēkā līdz 2007. gada 1. Janvārim. No 2007. gada 1. janvāra īres maksa tiek noteikta īrniekam un izīrētājam savstarpēji vienojoties, ja tāda vienošanās netiek panākta, jautājums ir skatāms tiesā.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks