Andris Vilks

Imants, 23.02.2012 15:12
Dzīvokļa īpašuma likuma 2. pants nosaka, ka dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums, kas sastāv no atsevišķā īpašuma un attiecīgas kopīpašuma domājamās daļas. Savukārt šā likuma 3. pants nosaka, ka atsevišķais īpašums ir dzīvojamā mājā esoša būvnieciski norobežota un funkcionāli nošķirta telpa vai telpu grupa, kura kā dzīvoklis, neapdzīvojamā telpa vai mākslinieka darbnīca iezīmēta būves kadastrālās uzmērīšanas lietā. Atsevišķā īpašuma elementi ir: 1) telpas vai telpu grupas robežās esošie konstruktīvie slodzi nenesošie, nožogojošie un apdares elementi (tai skaitā iekšējās starpsienas, griestu, grīdu un sienu apdare, durvis); 2) inženiertīkli un inženierkomunikācijas līdz kopīpašuma stāvvadiem; 3) inženieraprīkojuma elementi (tai skaitā virtuves aprīkojums, ventilācijas ierīces, tualetes, dušas un vannas aprīkojums), bez kuriem kopīpašumā esošās dzīvojamās mājas daļas elementi var funkcionēt patstāvīgi. Atbilstoši minētiem tiesību aktiem, pagrabas garāžā, esošā vienas personas īpašumā, arī attiecas pie dzīvokļu īpašuma definīcijas un tātad ir jāmaksā apsaimniekošanas maksa. Kas attiecas uz komunālajiem maksājumiem, tad Jums nav jāmaksā par komunālajiem pakalpojumiem, kurus Jūs nesaņemat. Par inženierkomunikāciju tīklu uzturēšanu maksā visi dzīvojamās mājas īpašnieki, par ja šīs komunikācijas tieši neizmanto, jo tās ir viņu kopīpašums, tāpat kā par jumta remontu maksā arī zemāko stāvu dzīvokļa īpašnieki.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks