Andris Vilks

normunds, 28.02.2012 16:31
Lai sniegtu atbildi, jāzin kam zeme pieder pašreiz. Atbilstoši LR Civillikuma 1024. pantam, kas pēc ieilguma noteikumiem (1000.-1022. p.) valdījis desmit gadu laikā nekustamu īpašumu, kurš zemes grāmatās uz viņa vārdu nav ierakstīts, tas atzīstams par tādu, kas ieguvis šo nekustamo īpašumu ar ieilgumu, un tam ir tiesība un pienākums prasīt šā iegūšanas pamata ierakstīšanu zemes grāmatās uz savu vārdu. Kamēr ieguvējs to nedara, viņam ir tikai 994. panta 2. daļā paredzētās tiesības. Tomēr, ieteikšu Jums vērsties pie kompetenta jurista piestādot Jūsu rīcībā esošus dokumentus, jo atbilde ir atkarīga no daudziem faktoriem.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks