Andris Vilks

Jolanta, 05.03.2012 16:59
Ja dzīvojamās telpas līgums ir terminēts un noslēgts bez tiesībām to pagarināt, tad izīrētājam ir tiesības īres līgumu nepagarināt. Ja līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu, izīrētājam ir tiesības atteikt īres līguma pagarināšanu, ja: 1) īrnieks nepilda pienākumus, kas noteikti īres līgumā; 2) dzīvojamā telpa nepieciešama īpašnieka vai viņa ģimenes locekļu personiskai lietošanai; 3) dzīvojamā māja ir nojaucama vai arī dzīvojamā mājā (dzīvojamā telpā) jāveic kapitālais remonts. Izīrētāja atteikumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu īrnieks var pārsūdzēt tiesā.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks