Andris Vilks

Mana situācija ir sekojoša. Dzīvoju 5 stāvu mājas pēdējā stāvā. Māju apsaimnieko dzīvokļu kooperatīvs-paši. Mājas bēniņi nav nosiltināti, pagājušajā ziemā lāstekas bija visā loga platumā un garumā, istabas temperatūra 17 grādi, ārējās sienas dienvidu pusē ir nopelējušas, griesti vietām arī. Logi dzīvoklī ir nomainīti. Kā man paskaidroja kooperatīva valdes priekšsēdētājs, tad vaina esot radiatoros. Ir bijusi situācija, kad naktī pamostos un radiatori ir pilnīgi auksti. Intereses pēc nomainīju vienā istabā radiatoru, pārējās palika čuguna radiatori. Izmaiņu nav, turklāt dzīvokļa ziemeļu pusē radiatori ir vēsāki nekā dienvidu pusē. Nolēmu uzstādīt autonomo apkuri, jo reāli salstu. No SIA XXX Siltums ir atnācis atteikums, kas balstās uz:1.Enerģētikas likuma 50.pantu un Dzīvokļa īpašuma likuma 3.panta 1.daļu. Apskatot šos likumus, konstatēju, ka šo abu likuma mērķi ir pilnīgi atšķirīgi, turklāt nevienā nav teikts, ka nevar ierīkot autonomo apkuri. Turklāt MK noteikumu Nr.1013 """ Kārtī"""ba, kādā dzīvokļa īpašnieks.......""" 18.punktā ir noteikts, ja dzīvoklī ir uzstādīta autonoma apkure, tad par siltumenerģiju koplietošanas telpās aprēķina ..... Tātad sanāk, ka ir dzīvokļi, kuros ir autonomās apkures. Sakiet lūdzu uz kādiem likumiem, vai MK noteikumiem varētu balstīties, otreiz rakstot iesniegumu. Ja tomēr man izredzes šo jautājumu atrisināt nav, tad, kādas būtu reālas darbības darāmas, lai man nodrošinātu normālu apkuri. Vai ir arī kādas tiesību normas, kas noteiktu, ka cilvēkam ir kaitīgi dzīvot pelējošā dzīvoklī. Kuras būtu kontrolējošās institūcijas, kur varētu vērsties par pārkāoumiem apkures nodrošināšanā.
Paldies. Daiga

Daiga, 13.03.2012 20:20
Daudzdzīvokļu māju iekšējo gaisa temperatūru nosaka MK noteikumi Nr. 102 no 03.02.2009. „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-08 “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami”, kuru 2. pielikumā ir norādīts kādai jābūt temperatūrai atsevišķās telpās daudzdzīvokļu namos. Diemžēl Latvijā nav institūcijas, kuras sekotu tamlīdzīgo normatīvo aktu atbilstībai reālai situācijai. Strīdus starp apsaimniekotāju un dzīvokļa īpašnieku var izskatīt tikai tiesā, ja ir iemesls tajā vērsties, piemēram, zemas temperatūras dēļ ir nodarīti zaudējumi, piemēram, saistīti ar elektroenerģijas patēriņu papildus apkurei. Tomēr, šis process ir garš un sarežģīts un nedod nekavējošu rezultātu kādam būtu jābūt tiesiskā valstī. Kas attiecas uz autonomās gāzes apkures uzstādīšanu vienā atsevišķā dzīvoklī, tad tai ir nepieciešama visu kāpņu telpas dzīvokļu īpašnieku un apsaimniekotāja rakstveida piekrišana. Sīkāku informāciju var saņemt Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā, telefons 67012457 vai Latvijas gāzē, telefons 155.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks