Andris Vilks

Ludmila , 15.03.2012 16:37
Maksa par apkuri tiek aprēķināta atbilstoši dzīvojamā mājā uzstādītā siltumskaitītājā rādījumiem neatkarīgi no temperatūras dzīvokļos. Var prasīt no pārvaldnieka atlīdzināt Jums nodarītos zaudējumus, ja viņš nav nodrošinājis Jūsu dzīvojamās telpas normatīvajos aktos noteikto temperatūru un līdz ar to Jums ir radušies zaudējumi, piemēram, lietojot papildus siltuma ķermeņus un līdz ar to patērējot papildus elektrību. Tomēr, es rekomendētu sākumā vērsties pie pārvaldnieka ar prasību noskaidrot dzīvoklī esošas zemās temperatūras iemeslus un tad, kad šie iemesli būs noskaidroti, prasīt novērst tos.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks