Andris Vilks

Anete, 03.04.2012 11:29
Pašvaldībai ir jāizdeklarē personas, kuras nedzīvo Jūsu īpašumā. Jums ir rakstveidā jāraksta iesniegumu ar lūgumu izdeklarēt šīs personas. Pašvaldība sniegs Jums rakstveida atbildi. Ja atbilde būs negatīva, vai netiks sniegta, var vērsties ar pieteikumu Administratīvā rajona tiesā prasot pieņemt Jums labvēlīgu administratīvo aktu, vai prasot no pašvaldības atbildību par pašvaldības prettiesisku faktisko rīcību.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks