Andris Vilks

Rudīte , 11.04.2012 10:30
Kārtību, kādā tiek apmaksāta apkure koplietošanas telpās nosaka MK noteikumu Nr.999 no 12.12.2006. „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 12.5 punkts, kurš nosaka, ka par siltumenerģiju koplietošanas telpu apkurei (apsildei) īrnieks norēķinās proporcionāli dzīvojamās mājas telpu un telpu grupu kopējai platībai.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks