Andris Vilks

Es parakstīju īres līgums ar īzpirkšanām tiesībām uz 1 gadu (līdz 20.07.2010). Šīs līgums nav ierakstīts zemesgramāta un notariāli apliecināts.Ta,ka īzpirk nav iespējams un mēs viens otram pilnīgi tīcam ,noslēgam mutisku pagarīnāšanu.Pretenzij viens otram nav ,bet.... ta ,otra pusei uzsakta maksasnespeigas process un administratore iesnedza prasības par saistības bezstrīdas piespiedu izpildi un prasa tulit izpirk dzīvokli.Nesen mēs saņēmam tiešneša lēmums un uzreiz prasījam apturet ,jo mēs uzskatam,ka šaja gadījuma musu līgums neatbilsts ,Civilprocesa likuma 400.panta noteikumiem. Kadi dokumenti vareja iesniegt administratore ,japagarīnāšana bija mutiska.Vai administratora rīcība ir tiesiska. Lūdzu Jūsu viedoklis. Piebildu ,ka dzīvokli mēs velamies izpirkt ,bet nav iespējams un aiziet negrībam ,jo iemaksāta piema iemaksa,ko atgut nav iespējams. Jūsu ieteikumi. Paldies. Ļoti gaidam atbildi.

Laila, 21.04.2012 11:01
Lai atbildētu uz Jūsu jautājumu ir jāiepazīstas ar noslēgto īres līgumu. Tāpat ir jāiepazīstas ar tiesas lēmumu. Administratore acīmredzot balstās uz Jūsu noslēgtā rakstveida īres līguma, ja citu dokumentu nav. Civilprocesa likuma 400. pants neattiecas par bezstrīdus piespiedu izpildi attiecībā uz īrētiem dzīvokļiem, līdz ar to, ja Jums ir noslēgts īres līgums, attiecināt uz Jums šī panta nosacījumus nebūtu korekti. Izlikt īrnieku no dzīvojamām telpām var tikai likuma „Par dzīvojamo telpu” paredzētos gadījumos un pamatojoties uz vispārējās jurisdikcijas tiesas spriedumu. Neredzot lietas materiālus var pieļaut, ka Jūs varat prasīt tiesai atzīt par spēkā esošu Jūsu noslēgto īres līgumu ar papildus nosacījumu, ka naudas summa, kas iemaksāta kā pirmā iemaksa tiek ieskatīta kā turpmākā īres maksa. Kas attiecas uz dzīvokļa izpirkšanu, tad nav saprotams, kā Jūs plānojiet samaksāt izpirkuma maksu, Ja nav nepieciešamo finanšu līdzekļu.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks