Andris Vilks

ludmila, 03.05.2012 14:19
Dzīvojamo māju īpašnieka pārvaldīšanas pienākumi ir noteikti Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6. pantā, kā arī likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 40. pantā. Izīrētāja remonta darbu neveikšana neatbrīvo īrnieku no īres maksas maksāšanas.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks