Andris Vilks

Anna, 13.05.2012 01:19
Tiesību aktos nav noteikts kādu laika posmu iepriekš ir jābrīdina izīrētājs, ja īrnieks atbrīvo dzīvojamo telpu pēc īres līguma beigām. Ja īrnieks gatavojas atbrīvot īrētās telpas, ir jāvienojas ar izīrētāju par telpu nodošanas laiku un jānoformē rakstveida telpu pieņemšanas – nodošanas akts.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks