Andris Vilks

normunds, 20.05.2012 17:49
Atbilstoši LR Civillikuma 2131. pantam, izīrētājs nedrīkst ne pats traucēt Jums īres dzīvokli lietot, ne arī citiem ļaut traucēt. Izīrētājs var veikt remonta darbus, ja tas netraucē Jums lietot Jūsu īrēto dzīvokli. Izīrētājs nedrīkst pārkāpt Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.80 no19.06.2007. „Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā” 4.1. punktu, kurš nosaka, ka aizliegts trokšņot, ja tas traucē apkārtējo personu mieru. Šo noteikumu pārkāpšanas gadījumā ir jāvēršas ar iesniegumu Rīgas pašvaldības policijā. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” nosacījumiem, ja īpašnieks nevar veikt kapitālo remontu netraucējot īrniekus, tad viņam ir jāierāda īrniekiem cita, līdzvērtīga dzīvojamā telpa. Tas gan neattiecas uz īpašniekiem, kuri ir ieguvuši īpašuma tiesības denacionalizācijas procesa ietvaros. Bet arī šādiem īpašniekiem, pirms veikt kapitālo remontu ir jāatbrīvo dzīvojamās telpas un viņi nekādā gadījumā nedrīkst traucēt īrniekiem lietot dzīvokli.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks