Andris Vilks

Labdien, dzīvoju ar bērnu vīra deklarētajā adresē. Īres kvītīs rakstīts, ka maksājumi tiek veikti par 3 personām. Šobrīd ar bērnu vēlos deklarēties pie vīra. Vai par to iepriekš rakstveidā, ierakstītā vēstulē jāinformē īpašnieks, lai mēs kļūtu par vīra pilntiesīgiem ģimenes locekļiem, kuriem ir tādas pat tiesības un pienākumi?

Likumā par Dzīvojamo telpu īri 2002.g. 1.janvārī 9.pantā rakstīts, ka „ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc tam, kad īrnieka ģimenes loceklis iemitināts šajā pantā noteiktā kārtībā īrnieka īrētajā dzīvojamā telpā, attiecīgās personas vārds, uzvārds un personas kods ierakstāms dzīvojamās telpas īres līgumā.”

Jautājums – vai mana deklarēšanās nepasliktinās vīra stāvokli, nedos iespēju īpašniekam pieprasīt jaunu līgumu uz vīram neizdevīgākiem īres nosacījumiem, jo šobrīd uz viņa vārda līguma par īri nav, darbojas padomju laika uz vīra mirušās radinieces vārda noslēgts līgums. Vīram ir tā laika tiesas lēmums, ar kuru viņš atzīts par radinieces ģimenes locekli, kas deva tiesības pierakstīties.
Paldies.

Ilga, 27.06.2012 11:22
Domāju, ja aprakstītos apstākļos Jūsu vīram ir izveidojušās faktiskās īres attiecības ar dzīvojamās telpas izīrētāju, jo viņš saņem rēķinus par īri un komunālajiem pakalpojumiem un apmaksā tos. Līdz ar to, Jūsu deklarēšanās vīrā īrētajā dzīvojamā telpā nevar pasliktināt viņa tiesisko stāvokli. Ir jārēķinās tikai ar to apstākli, ka izīrētājs var pieprasīt maksu par komunālajiem pakalpojumiem atbilstoši dzīvoklī deklarēto personu skaitā, bet no Jūsu sacītā ir noprotams, ka Jūs tāpat maksājat par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem atbilstoši dzīvoklī dzīvojošo personu skaitam. Faktiski, izīrētājs ar savām konkludentām darbībām jau pašlaik ir piekritis un neiebilst, ka Jūs izmantojiet dzīvošanai vīra īrēto dzīvojamo platību. Būtu visai dīvaini, ja pie šādiem apstākļiem izīrētājs vērstos tiesā ar kādām pretenzijām pret Jūsu ģimeni. Tomēr, katra līgumslēdzēja puse var prasīt īres līguma grozījumus, ja tam ir kādi objektīvi iemesli. Iespējams, ka būtu lietderīgi vest pārrunas ar izīrētāju par jauna īres līguma noslēgšanu atbilstoši faktiski izveidojušos apstākļu prasībām. Ja vienošanos par abpusēji izdevīgu īres līguma noslēgšanu neizdodas panākt, ir iespējas vērsties tiesā ar prasību par īres līguma noslēgšanu uz Jūsu pamatotiem nosacījumiem.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks