Andris Vilks

Baiba, 12.07.2012 15:32
Par nenomaksātiem laikus parādiem par mājas apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem apsaimniekotājs var prasīt nokavējuma naudu, kas ir atrunāta apsaimniekošanas līgumā. Ja līguma nav atrunāti nokavējuma naudas apmēri, tad var piedzīt soda procentus Civillikumā noteiktos apmēros, kas ir apmēram 6% gadā, atkarībā no Latvijas Bankas noteiktās refinansēšanas likmes. Normatīvie akti nepilnvaro kooperatīva valdi noteikt nokavējuma naudas apmērus.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks