Andris Vilks

Augsti sodatajs Vilka kungs un Rigas pilsetas ires valde! Es Juris gaisins irejot dzivokli: Riga Aluksnes iela 3-60 ar savu civilsievu Laini Boktu un savu nepilngadiga meitu (1gads 6 menesi), Mariselu Gaisinu, soriem patstavigi cietam no sabojata jumta un uzkrajusas uz ta sniega un ledus sekam. Apmeram 6-7 reizes soriem, musu dzivoklis tika pamatigi appludinats. Kad pacietibas vadzis luza, griezamies pec palidzibas Rigas pilsetas Ziemelu priekspilsetas. Pasvaldibas policija. 26.02.2010. Tika sastadits akts un udens ieplusana dzivokli un lidz ar to raditu materiala bojajumi, tika fikseta ar foto palidzibu. Mana meita Mariselai Gaisinai, mitra gaisa del radusas elposanas celu problemas klepus un bronhits.Es Juris Gaisins esmu 3grupas invalids un mazturigo statusa. Man un manas gimenes locekliem tika nodariti gan fiziski,garigi un ari materiali traucejumi un bojajumi, velos sanemt kompensaciju par nodarito postu, LR likumdosanas kartiba. Ka man rikotus talak. ciena J.Gaisins. 26.03.2010. P.S. Ludzu sniedziet man atvesi uz kuru es varetu sutit savu iesniegumu, talako lietas apstaklu virzisanai uz tiesu!?

Juris, 26.03.2010 18:17
Ja dzīvoklim vai tajā esošai mantai ir nodarīti bojājumi, tad vainīgajai personai ir jāatlīdzina zaudējumi. Ja dzīvoklis tiek noliets bojāta jumta dēļ, tad par vainīgo personu var uzskatīt mājas īpašnieku vai apsaimniekotāju, kura pienākums ir nodrošināt mājas inženierkomunikāciju un konstruktīvo elementu kvalitatīvu uzturēšanu. Pēc nodarītā bojājuma novērtēšanas ir jāvēršas pie vainīgās personas (dzīvojamās mājas īpašnieks vai apsaimniekotājs) ar prasību par zaudējumu atlīdzību, nosakot šīs prasības konkrētos finansiālos apmērus. Prasībā var ietvert ārstēšanās izmaksas, ja vainīgās personas darbības vai bezdarbības dēļ ir nodarīts kaitējums dzīvoklī dzīvojošo personu veselībai, ka arī atlīdzību par morālajām ciešanām. Ja vainīgā persona atsakās pilnīgi vai daļēji apmaksāt nodarītos zaudējumus, vai neatbild uz iesniedzēja rakstisko pieprasījumu, tad ir jāvēršas ar prasību tiesā par zaudējumu atlīdzību pret konkrētu personu (mājas īpašnieku vai apsaimniekotāju). Prasības pieteikumu tiesā labāk ir sastādīt profesionālam juristam, jo prasības pieteikumā ir jānorāda tie likumu un citu normatīvo aktu panti un punkti uz kurām balstās prasība. Maznodrošinātām personām valsts sniedz bezmaksas juridisko palīdzību, piešķirot bezmaksas advokāta palīdzību prasības pieteikuma tiesai sastādīšanai un pārstāvniecībai tiesā. Pēc jurista bezmaksas palīdzības Jums, kā mazturīgai personai, ir jāvēršas Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības administrācijā Brīvības gatvē 214, Rīgā, tālruņi 80001801, 67514224
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks