Andris Vilks

Antra, 09.08.2010 17:54
Šajā gadījumā nevar dot viennozīmīgu atbildi. Jūs jautājumā jau ietverat dažus plusus un mīnusus, kurus nopietni jāapsver un tad jāpieņem lēmums. Kas attiecas uz pabalstiem, tad to esamību nosaka pabalsta pretendenta statuss dzīvojamā telpā, bet ne dzīvokļa īpašuma tiesības. Māte var saņemt pabalstu arī nebūdama dzīvokļa īpašniece, ja dzīvo dzīvoklī viena, piemēram uz īres līguma pamata.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks