Andris Vilks

Marita Sideļņikova, 10.11.2010 18:44
Ja runa ir par īres maksu, tad tai ir jābūt noteiktai īres līgumā vai pašvaldībai piederošos dzīvokļos īres maksa tiek noteikta ar pašvaldības lēmumu. Nekādus papildus maksājumus bez īrnieka piekrišanas apsaimniekotājs iekasēt nedrīkst. Ja runa ir par privatizētā nama apsaimniekošanas maksu, tad to nosaka dzīvokļu īpašnieku kopsapulce. Ja namam kopsapulce nav notikusi, tad apsaimniekotājs aprēķina maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, sastāda dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi, paziņo dzīvokļu īpašniekiem par maksas apmēru noteiktam laika periodam, informē dzīvokļu īpašniekus par noteiktam laika periodam tāmē paredzētajām izmaksām, kā arī sagatavo dzīvokļu īpašniekiem ikgadēju atskaiti par attiecīgās maksas izlietošanu. Apsaimniekošanas maksu kārtējam kalendāra gadam apsaimniekotājam ir jāaprēķina atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1014 no 09.12.2008. „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”. Plānojot nepieciešamos remontdarbus nākamajiem periodiem, pārvaldnieks apsaimniekošanas maksā var iekļaut arī plānoto remontdarbu izmaksas. Ja dzīvokļa īpašnieki saņemot apsaimniekotāja tāmi kārtējam gadam nesasauc dzīvokļa īpašnieku kopsapulci un neiebilst pret apsaimniekotāja noteikto apsaimniekošanas maksu, tad apsaimniekotājs noteikto apsaimniekošanas maksu ir tiesīgs iekasēt. Papildus noteiktajai apsaimniekošanas maksai apsaimniekotājs drīkst iekasēt tikai maksu par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks