Andris Vilks

Pilsetnieks, 26.05.2009 16:12
Atbilde uz šo jautājumu prasa īsumā atgādināt vēsturēs notikumus. Kad 1940.gadā Latviju okupēja Sarkanā armija, iebrucēji pirmām kārtām tiecas atņemt brīvvalsts iedzīvotājiem īpašumus un iznīcināt brīvvalsts iedzīvotāju vidusšķiru. Šos mērķus okupācijas vara realizēja veicot nacionalizācijas, iedzīvotāju iznīcināšanas un izsūtīšanas uz Sibīriju pasākumus. Šie pasākumi skāra kā Latvija pilsētniekus, tā arī lauku iedzīvotājus. Tā tika likvidēti potenciālie padomju režīma pretinieki un viņu īpašumus režīms piesavinājās. Atgūstot neatkarību, Latvijas Republika tiecas atjaunot savu pilsoņu okupācijas laikā laupītās tiesības, ka arī pēc iespējas kompensēt padomju režīma nodarītos zaudējumus. Tāpēc tika pieņemts lēmums atgriezt nacionalizētos nekustāmos īpašumus dzīviem palikušiem lauku un pilsētu iedzīvotājiem un viņu mantiniekiem. Šī īpašuma atgriešana notika denacionalizācijas procesā. Ir jāņem vērā arī tas apstāklis, ka lielākā daļa denacionalizēto māju bija ļoti sliktā tehniskā stāvoklī un prasīja no pašvaldības budžeta ievērojamus līdzekļus to uzturēšanā. Deviņdesmito gadu sākumā pašvaldībām, tajā skaitā Rīgai, naudas bija maz, un amatpersonas bija priecīgas, ka varēja tikt vaļā no izdevumiem par lielu daudzumu dzīvojamo māju uzturēšanu.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks