Andris Vilks

Ieva, 04.12.2010 11:25
Likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā „ 26.1 pantā ir noteikts, ka pašvaldībai ir tiesības domes saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā un apmērā piešķirt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu personām kuras atbrīvo dzīvojamo telpu, kura atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un kuru tās ir lietojušas līdz īpašuma tiesību atjaunošanai. Pēc sīkākas informācijas ir jāvēršas Rīgas domes Dzīvokļu pārvaldē Brīvības ielā 49/53.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks