Andris Vilks

Ralfs, 04.10.2012 11:13
LR Civillikuma 994. pants nosaka, ka par nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemes grāmatās. Rekomendēju Jums vērties zemesgrāmatā un noskaidrot kas ir mājas, kurā Jūs īrējiet dzīvokli, īpašnieks. Ja īpašnieks izrādīsies cita persona, nevis tā kura piestāda Jums rēķinus par īri, tad ir jānoskaidro uz kāda pamata rēķini tiek piestādīti. Tomēr, ja izrādīsies, ka rēķinus izsniedz mājas īpašnieks, tad Jums ir jāmaksā par īri, jo Jūs lietojat dzīvojamo telpu uz īres līguma pamata, kurš ir spēkā arī pašreiz, neskatoties uz to, ka nav noslēgts līgums ar jauno mājas īpašnieku.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks