Andris Vilks

Jūlija, 12.10.2012 11:54
Latvijas Republikas normatīvie akti neparedz īrniekam tiesības bez saskaņošanas ar izīrētāju veikt remonta darbus, ja tie nav jāveic par īrnieka līdzekļiem. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 42. panta 4. daļa nosaka, ka, ja izīrējamai dzīvojamai mājai (dzīvojamai telpai) nepieciešams kapitālais remonts vai arī remonts sakarā ar to, ka dzīvojamā māja (dzīvojamā telpa) neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām būvniecības un higiēnas prasībām, izīrētājs un īrnieks var vienoties, ka nepieciešamo remontu veic vai tā izmaksas pilnībā vai daļēji sedz īrnieks. Šādā gadījumā īrniekam ir tiesības uz attiecīgu īres maksas samazinājumu. Ieguldītos svešā īpašumā finanšu izdevumus iespējams prasīt atmaksāt tiesas ceļā, ja tie ir nepieciešamie izdevumi, atbilstoši LR Civillikuma 866. pantam: nepieciešamie izdevumi atlīdzināmi katram, kas tos taisījis, izņemot personu, kas lietu dabūjusi noziedzīgā ceļā. Nepieciešamo izdevumu pazīmes ir norādītas LR Civillikuma 865. pantā: Kādai lietai taisītie izdevumi ir vai nu nepieciešami, ar kuriem pašu tās būtību uztur vai aizsargā no pilnīgas bojā ejas, sabrukuma vai izpostījuma, vai derīgi, kas uzlabo lietu, un proti, pavairo ienākumu no tās, vai, beidzot, greznuma izdevumi, kas padara to tikai ērtāku, patīkamāku vai daiļāku.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks