Andris Vilks

Jūlija, 12.10.2012 11:59
Siltumu dzīvojamām mājām par parādiem nepieslēdz nevis mājas pārvaldnieks bet siltuma piegādātājs. Atbilstoši likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 22. panta (5). daļai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var pārtraukt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu tiem lietotājiem, kuri nav samaksājuši par saņemtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem vai nav izpildījuši citas saistības pret sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju. Savukārt Ministru Kabineta noteikumu Nr.876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” 26. punkts nosaka, ka piegādātājam ir tiesības, brīdinot trīs dienas iepriekš, pilnīgi vai daļēji pārtraukt siltumenerģijas piegādi lietotājam šādos gadījumos: 26.4. ja lietotājs noteiktajos termiņos neveic norēķinus atbilstoši līguma nosacījumiem. Tā kā atbilstoši minēto normatīvo aktu izpratnei siltumenerģijas lietotājs ir dzīvojamā māja, tad ja mājas pārvaldnieks nav norēķinājies par piegādāto siltumu, siltumenerģija netiek pieslēgta.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks