Andris Vilks

Agate, 20.10.2012 10:12
Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 pantam, izīrētājs var izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, izliekot īrnieku kopā ar viņa ģimenes locekļiem un citām personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, šādos gadījumos: 1) ja īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā dzīvojamās telpas īres maksu, lai gan viņam bija nodrošināta iespēja lietot dzīvojamo telpu saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līgumu un normatīvajiem aktiem; 2) ja īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā par pamatpakalpojumiem, lai gan viņam bija nodrošināta iespēja izmantot pamatpakalpojumus saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līgumu un normatīvajiem aktiem. Piemērojot šo likuma normu nav nozīmes tam, kādu daļu no īres maksas īrnieks nemaksā, apsaimniekošanas maksu vai peļņu. Prasību par īrnieka izlikšanu no dzīvojamām telpām var sniegt tiesā, ja īrnieka kopējais īres parāds pārsniedz trīs mēnešu apmēru, neatkarīgi no tā, kuru daļu no īres īrnieks ir apmaksājis vai nav apmaksājis.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks