Andris Vilks

Inese, 08.11.2012 16:32
Jūsu strīdu ar apsaimniekotāju izlems tiesa un varu izteikt tikai savu viedokli. Ja Jums ir izveidojies parāds apsaimniekotājam, tad parādu būs jāsamaksā neskatoties uz to, ka apsaimniekotājs vairs neveic savus pienākumus. Kas attiecas uz līgumsodu, ja tāds bija atrunāts Jūsu apsaimniekošanas līgumā, tad pieļauju, ka tas var būt spēkā tādā laka periodā, kādā bija spēkā Jūsu apsaimniekošanas līgums. Pārtraucot apsaimniekošanas funkcijas, apsaimniekotājs ir faktiski pārtraucis Jūsu līgumiskās attiecības un līgumsoda piemērošana turpmāk ir apšaubāma. Saskaņā ar Civillikuma 1724. pantu, izbeidzoties galvenai saistībai, izbeidzas arī pats no sevis tai norunātais līgumsods. Ir jāņem vērā arī Civillikuma 1724.1 panta nosacījumi, ka līgumsoda cietējs var lūgt samazināt pieprasīto līgumsodu līdz saprātīgam apmēram, ja tas ir pārmērīgs, salīdzinot ar neizpildīšanas vai nepienācīgas izpildīšanas radīto zaudējumu vai ņemot vērā citus apstākļus.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks