Andris Vilks

Marta, 08.11.2012 21:30
Parasti maksa par atkritumu izvešanu tiek ņemta atbilstoši dzīvoklī dzīvojošo personu skaita. Attiecībā uz īrētiem dzīvokļiem to nosaka Ministru Kabineta noteikumu Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojuma sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 12.2. punkts, kurš nosaka, ka īrnieks par pakalpojumu maksā šādi: par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju - proporcionāli dzīvoklī dzīvojošo personu skaitam. Attiecībā uz mājām, kurās dzīvokļi ir privatizēti Ministru Kabineta noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 17.4.1. punkts, kurš nosaka, ka par pakalpojumiem, kuri nav mērāmi vai kuru patēriņa noteikšanai nav uzstādīti skaitītāji, aprēķinu veic šādi: par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju: ja atsevišķais īpašums ir dzīvoklis, – proporcionāli dzīvoklī dzīvojošo personu skaitam. Ja dzīvoklī nedzīvo neviens, tad tāpat tiek ņemta maksa par atkritumu izvešanu par vienu cilvēku. Kas attiecas uz dzīvokļiem, kuros dzīvo vairāk personu, kā ir deklarēts, tad parasti mājas pārvaldnieks ir informēts par to, cik cilvēku konkrētā dzīvoklī dzīvo un par tādu daudzumu cilvēku arī iekasē naudu par atkritumu izvešanu. Ja dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks nepiekrīt piestādītam uzrēķinam un nemaksā, tad mājas pārvaldniekam vēršoties tiesā ir jāpierāda, ka konkrētajā dzīvokli konkrētā laika periodā ir dzīvojušas vairākas personas kā ir deklarētas.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks