Andris Vilks

Labdien! Jautājums ir radies sakarā ar dzīvojamās telpas īres Līgumu! Vai Izīrētājs (pašvaldība) ir tiesīgs paaugstināt īres maksu uz iedzīvotāju sapulces pamata (sapulcei nav protokola), kurā tika minēts, ka īres maksas LAIKAM būs xxLs?Un pēc kkāda domes lēmuma, kas ievietots internetā nepārredzamā vietā?
Otrs jautājums: iepriekšējā īres Līgumā (slēgts 2005.gadā) kā Līguma pielikums bija pieņemšanas-nodošanas akts, taču jaunajā īres Līgumā šāda akta nav, lai gan ir pieminēts! Jaunā Līgumā ir punkts, kas paredz, ka Jaunais Līgums atceļ visus citus Līgumus, kurus Līdzēji noslēguši iepriekš! Taču pašvaldības pārstāvis, uz jautājumu par šo aktu, atbild, ka iepriekš jau ir noslēgts un tas, ir arī spēkā! Vai Līguma pielikums var palikt spēkā, ja tiek noslēgts jauns Līgums?
Un vēl viens neliels jautājums: zem īres Līguma ir punkts, kurā jāparakstās par to, ka Īrnieks ir iepazīstināts ar dažādiem noteikumiem, kuri nekur nav izlasāmi! Izīrētājs uz jautājumu par šiem noteikumiem atbild, ka Īrnieks jau iepriekšējā Līgumā (2005.gada) esot parakstījies un, lai parakstās arī tagad,jo iepriekš nekādu starpgadījumu taču neesot bijis! Vai tas vispār ir tiesīgi?
Paldies jau iepriekš!

Santa, 16.11.2012 11:58
Pašvaldībām piederošu dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtība ir reglamentēta likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 pantā: pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pašvaldības domes noteiktajā kārtībā. No minētās likuma normas izriet, ka pašvaldībā var noteikt savā īpašumā esošiem dzīvokļiem tādu īres maksu, kādu uzskata par vajadzīgu. Attiecībā uz dzīvojamo telpu nodošanas - pieņemšanas aktu, tad minētais dokuments tiek parakstīts pie dzīvokļa nodošanas īrniekam. Ja tiek pārslēgti īres līgumi ar īrnieku, kurš lieto konkrētas dzīvojamās telpas, nodošanas – pieņemšanas aktu parakstīt nav nepieciešams. Ja dzīvokļa tehniskais stāvoklis ir mainījies, tad izmaiņas var tikt konstatētas jebkurā laikā ar atsevišķu aktu, kuram nav saistības ar līguma pārslēgšanu. Ja īres līguma ir iekļauts nosacījums, ka īrnieks ir iepazīstināts ar kādu dokumentu, tad īrnieks var prasīt izīrētājam, lai viņam izsniedz konkrētā dokumenta kopiju.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks