Andris Vilks

Rasa, 21.01.2013 00:14
Pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā dažāda statusa iedzīvotājiem, atbilstoši likuma Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 14. un 15. pantiem, kā arī atbilstoši pašvaldības saistošiem noteikumiem. Lai noskaidrotu vai Jūs atbilstat kritērijiem saskaņā ar kuriem Jūsu pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā, Jums ir jāvēršas Jūsu pašvaldībā.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks