Andris Vilks

Labdien.Ir noslēgts dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas līgums.Dzīvoklis ir daudzdzīvokļu mājā.Dzīvoklis ir privatizēts.Vai namu apsaimniekotājs drīkst iekasēt lielākus tarifus par apkuri,ūdeni,kanalizāciju,nekā noslēgts līgumā?Līgumā ir punkts,ka dzīvokļa īpašnieks ir jābrīdina trīs mēnešus iepriekš par maksas paaugstināšanos,kas savukāt no piegādātāja puses nav darīts.6.2 punkts Iamaiņas līgumā tiek noformētas rakstveidā,noslēdzot vienošanos,kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.6.5 šo Līgumu var grozīt tikai pēc dzīvokļa īpašnieka un mājas pārvaldnieka savstarpējas vienošanās.Nekādas vienošanās nav bijušas.Maksas palielinātas jau trīs gadus,līgums joprojām tas pats.Vai man obligāti ir jāmaksā dārgie tarifi vai varu maksāt tos,ar kādiem noslēgts līgums?Vai es kā pakalpojuma ņēmējs varu lūgt,namu apsaimniekotāju,lai man taisa pārrēķinu par visām pārmaksātajiem
pakalpojuma tarifiem.Līgumā ir citi,bet jāmaksā ir citi.Kā man rīkoties?Paldies par atbildi!

Lāsma, 19.02.2013 13:07
Dzīvokļa īpašuma likuma 10. pants nosaka, ka dzīvokļa īpašniekam ir pienākums: norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (piemēram, apkure, aukstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana). Līdz ar to, ja Jūs nemaksāsiet par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem pamatojoties uz to, ka attiecīgi komunālo pakalpojuma izmaiņas nav fiksētas apsaimniekošanas līgumā un Jūs netikāt brīdināti par šīm izmaiņām, pārvaldnieks var vērsties tiesā un prasīt piedzīt no Jums pilnu summu par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, pamatojot savu prasību ar likuma normu. Tad tiesa izlems Jūsu strīdu. Vai tiesa uzskatīs Jūsu atteikumu maksāt par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem pamatojoties uz to, ka līgumā ir minēti vecie tarifi un nav bijis brīdinājuma, par pietiekošu? Domāju, ka nē, jo likuma normām ir augstāks spēks kā līguma nosacījumiem.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks