Andris Vilks

k, 25.02.2011 08:28
Nama īpašniekam ir jāuztur dzīvojamā māja atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām būvniecības un higiēnas prasībām. Sniega tīrīšanu no jumtiem kontrolē pašvaldības institūcijas: pašvaldības policija, priekšpilsētu administratīvās inspekcijas un citas. Var vērsties Rīgas pilsētas īres valdē. Šai iestādei ir jāsniedz konsultācijas par īrnieku tiesībām un pienākumiem, kā arī jāizvērtē nesaskaņas starp īrnieku un izīrētāju. Ja izīrētāja vainas dēļ īrniekam ir nodarīti zaudējumi, piemēram, dzīvoklis noliets notekcauruļu bojājumu dēļ, vainīgajam šie zaudējumi ir jāatlīdzina pilnā apmērā. Ja vainīgā persona nepiekrīt zaudējumus atlīdzināt, ir iespēja vērsties tiesā ar prasību par zaudējumu atlīdzināšanu.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks