Andris Vilks

solvita, 21.04.2013 21:25
Dzīvokļa īpašnieka īpašumtiesību spēkā esamību var pārliecināties zemesgrāmatā. Tāpat Jūs varat prasīt jaunam dzīvokļa īpašniekam, lai uzrāda zemesgrāmatas apliecību. Jaunais dzīvokļu īpašnieks Jūs nevar piespiedu kārtā izlikt no dzīvojamām telpām, ja Jūs tās neatbrīvosiet labprātīgi. Par personu piespiedu izlikšanu no dzīvojamām telpām var lemt tikai tiesa. Līdz ar to, normatīvajos aktos nav noteikts termiņš kādā Jums būtu jāatbrīvo dzīvoklis. Tomēr, jārēķinās, ka ja Jūs brīvprātīgi neatbrīvosiet dzīvojamās telpas un notiks tiesvedības process, no Jums var tikt piedzīti tiesas izdevumi.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks