Andris Vilks

Labdien.Situacija sekojoša-dzivojam pasvaldibas maja,dzivokli nav privatizeti (paliek pasvaldibas ipasuma)-maja ir avarijas stavokli-ir pienemts RD lemums par iedzivotaju izvietošanu.Ilgus gadus mokamies ar kanalizaciju,kura ir avarijas stavokli un butiba lietosanai nederiga!kad celas gruntsudeni vai iet stiprs lietus kanalizacija piepildas un tad mums caur namu parvaldi jasauc asinizacijas mašina lai tas akas iztira-bet gruntsudenu del tas pec isa laika atkal ir pilnas-lieki piebilst ka par asinizaciju jamaksa iedzivotajiem!!!!diezgan lielu naudu!kanalizacijas caurules bieži aizsere un tad viss peld pa gridu-kas noved pie ta ka lietot labieriecibas(kapņu telpa) nav iespejams pat nedelas garuma....un tas notiek diezgan bieži.Berniem pat ziema jaiet ara zem kruma!!!protams ka majai ir lieli paradi.
Jautajumi: kam jamaksa par asenizacijas pakalpojumiem,ja asenizaciju javeic biezak neka to vajadzetu kanalizacijas avarijas stavokla deļ?vai tiešam iedzivotajiem jamaksa par gruntsudens izvesanu no akas?vai iedzivotaji likumigi var atteikties maksat par šo pakalpojumu un kads normativais akts regule to ka tiek iekaseta maksa par komunalo pakalpojumu kas netiek pienacigi nodrosinats?vai iedzivotaji var atgriezt samaksato par pakalpojumu asenizacija?
Paldies.

irena, 10.05.2013 21:32
Atbilstoši likumā „Par dzīvojamo telpu īri” 40.pantam izīrētājs nodrošina dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) uzturēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām būvniecības un higiēnas prasībām, kā arī veic dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) kapitālo remontu. Tāpat, atbilstoši minētam pantam, izīrētājs atbild par dzīvojamās mājas konstruktīvo elementu un inženierkomunikāciju bojājumiem, kas radušies mājas vispārējās nolietošanās rezultātā. Tātad, izīrētājam, Jūsu gadījumā Rīgas domei, ir jāveic kanalizācijas cauruļvadu, savienojuma mezglu un aku remontu tādā kvalitātē, lai šīs inženiertehniskās ierīces būtu hermētiskas un nenotiktu gruntsūdeņu un citu vielu vai priekšmetu iekļūšana tajās no ārpuses. Ja kanalizācijas caurules aizsērē, tās ir jātīra izīrētājam, jo šie darbi ir attiecināmi pie apsaimniekošanas izdevumiem, bet atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.pantam apsaimniekošanas maksa ir iekļauta īres maksā. Kanalizācija ir pamatpakalpojums, kuru atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.3 pantam izīrētājs nav tiesīgs nesniegt īrniekam, savukārt, ja izīrētājs nenodrošina attiecīgos pamatpakalpojumus, tad viņam ir jāatlīdzina īrniekam visus nodarītos zaudējumus. Attiecībā par nepamatoti samaksātās naudas atgriešanu sākumā ir jāvēršas ar iesniegumu namu pārvaldē un kad tiks saņemts atteikums, ar prasību tiesā.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks