Andris Vilks

Kristina, 12.06.2013 16:29
Parādu var pieprasīt un piedzīt tikai no konkrētā parādnieka. Parādnieks ir dzīvokļa īpašnieks, kurš nav nomaksājis maksu par apsaimniekošanu un saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem. No jaunā dzīvokļa īpašnieka iepriekšējā īpašnieka parādus prasīt nav pamata. Parādā ir konkrēta fiziskā vai juridiskā persona, bet ne dzīvoklis. Kas attiecas uz mājas pārvaldnieka bilanci, tad neatgūti parādi tiek iekļauti bilancē kā nesaņemtie ienākumi.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks