Andris Vilks

Maiga Černokozinska, 19.06.2013 07:44
Dzīvokļa īpašniekam ir pienākums piedalīties kopā ar pārējiem dzīvokļu īpašniekiem mājas apsaimniekošanā un pārvaldīšanā. To nosaka likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50. pants. Pārvaldīšanas darbības, tajā skaitā obligātās, ir pārskaitītas Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6. pantā. Savukārt Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likuma 13. pantā ir teikts, ka daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas uzdevumus var veikt tikai persona, kurai ir atbilstoša izglītība. No šo normatīvo aktu kopsakarības var secināt, ka, ja pārvaldniekam nav profesionālas izglītības, tad nav iespējams veikt mājas pārvaldīšanas darbus. Šo darbu nodrošināšana ir dzīvokļu īpašnieku ar likumu noteikts pienākums, līdz ar to dzīvokļu īpašniekiem ir ne tikai jānodrošina mājai pārvaldnieku, bet arī jānodrošina, lai izvēlētam pārvaldniekam būtu likumā noteikta izglītība. Atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 13. panta (1). daļai, ja pārvaldnieks ir juridiskā persona, dzīvojamo māju pārvaldīšanai nepieciešamo profesionālo izglītību un vismaz ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošs dokuments nepieciešams tam juridiskās personas darbiniekam, kurš veic pārvaldīšanas līgumā uzdoto pārvaldīšanas uzdevumu attiecīgajā mājā. Tātad, ja pārvaldīšanas darbību veic juridiskā persona, tai jānodrošina profesionālo izglītību tai personai, kura veic pārvaldīšanas uzdevumus. To var panākt dažādi. Var pieņemt darbā personu ar attiecīgu izglītību, līdz ar to par šīs personas darba algu palielinās pārvaldīšanas izdevumi, kuri jāapmaksā dzīvokļu īpašniekiem, vai var apmācīt jau esošu darbinieku, līdz ar to apsaimniekošanas maksa palielinās par studijas izdevumiem. Faktiski, atbilstoši minētiem normatīvajiem aktiem, nodrošināt kvalificētu pārvaldnieku ir dzīvokļu īpašnieku pienākums, jo savādāk nav iespējams veikt mājas pārvaldīšanu, kas ir dzīvokļu īpašnieku ar likumu noteikts pienākums. Līdz ar to, visi izdevumu par pārvaldnieka kvalifikācijas nodrošināšanu gulstas uz dzīvokļu īpašnieku kopības. Tos var apmaksāt no uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pamata noteiktās apsaimniekošanas maksas, jo bez pārvaldnieka izglītošanas nekāda apsaimniekošana nav iespējama, vai, ja šīs maksas nepietiek, vērsties pie dzīvokļa īpašniekiem ar tāmi par nepieciešamām papildus izmaksām.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks