Andris Vilks

Ērika, 25.06.2013 11:39
Uz saņemto brīdinājumu ir rakstveidā jāatbild, paskaidrojot lietas būtību un klāt pieliekot pārdošanas līguma kopiju. Ja brīdinājumu nav izsniedzis mājas pārvaldnieks, tad rakstveidā ir jāinformē par lietas apstākļiem arī pārvaldnieku, tāpat pieliekot klāt pārdošanas līguma kopiju.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks