Andris Vilks

Linda, 30.06.2013 21:52
Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.3 pantam ūdens un kanalizācija ir pamatpakalpojumi, kurus izīrētājs nav tiesīgs nesniegt. Par pamatpakalpojumu nesniegšanu, atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 150.3 pantam, ir paredzēta administratīvā atbildība fiziskām personām līdz 1000 latiem, juridiskām personām līdz 10000 latiem. Protokolus par administratīvo pārkāpumu sastāda attiecīgās pašvaldības institūcijas, Rīgā Rīgas pilsētas Īres valde. Rekomendēju Jums ar rakstveida iesniegumu vērsties attiecīgajā pašvaldības institūcijā, ja Jūs dzīvojiet Rīgā, tad Rīgas pilsētas Īres valdē, Raiņa bulvārī 23, korpuss 2, LV-1050, telefons 67012095.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks