Andris Vilks

zane, 28.02.2011 20:08
Atbilde uz jautājumu par mājas remontiem uzkrāto naudu ir atkarīga no tā, vai Jūs esat dzīvokļa īrnieks vai dzīvokļa īpašnieks. Ja Jūs dzīvokli īrējiet, tad namsaimniekam nav jāsniedz Jums informācija par īres naudas izlietojumu. Ja Jūs esat dzīvokļa īpašnieks, tad dzīvokļu īpašnieku kopsapulce izlemj jautājumu par uzkrājumu fonda izveidi un bez dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmuma apsaimniekotājs nedrīkst izmantot uzkrājuma naudu citām vajadzībām. Normatīvie akti nereglamentē termiņus kādos privātie apsaimniekotāji sniedz atbildes uz dzīvokļu īpašnieku vēstulēm. Ar spēkā esošiem Ministru Kabineta noteikumiem Nr.256 ir apstiprināts Latvijas būvnormatīvs LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” kura 18. punkts nosaka, ka „karstā ūdens temperatūrai ūdens izdales vietās jābūt ne zemākai par 55 °C un ne augstākai par 70 °C.” Šo paši noteikumu 19. punkts nosaka, ka „ūdens ar normatīvo caurplūdumu un temperatūru jāsaņem ūdens izdales vietās no karstā ūdens turpgaitas cauruļvada, kas nodrošināts ar cirkulācijas sistēmu, vai no ūdenssildītāja vai cauruļvada, kurā ir papildus uzsildītais ūdens, vismaz 10 sekundes pēc ūdens izdales armatūras atvēršanas. No tālākiem ūdens izdales punktiem, kurus lieto reti, kā arī individuālajās mājās attiecīgais laiks var būt ilgāks.”
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks