Andris Vilks

Linda, 02.07.2013 16:33
Nē, tāpat ir jāvēršas pēc palīdzības pašvaldībā un jāprasa, lai mājai nozīmē norīkoto pārvaldnieku. Atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 21.panta (2).daļai, attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldībai, veicot tai likumā noteiktās funkcijas un ievērojot šajā likumā noteikto kārtību, ir pienākums iecelt dzīvojamai mājai norīkoto pārvaldnieku, ja dzīvojamās mājas īpašnieks neveic obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības vai nav uzdevis tās veikt pārvaldniekam un tā rezultātā tiek apdraudēta cilvēku dzīvība, veselība, drošība, īpašums vai vide. Obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības ir noteiktas Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6. pantā un tajā skaitā ir arī apkures, aukstā ūdens un kanalizācijas nodrošināšana, kā arī sadzīves atkritumu izvešana. Lietojot dzīvojamās telpas, kurās nav nodrošināta ūdens padeve, iedzīvotāju veselība tiek apdraudēta antisanitāro apstākļu dēļ un pašvaldībai ir nekavējoties jāveic attiecīgi pasākumi, lai novērstu šādu apdraudējumu.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks