Andris Vilks

Benita, 03.07.2013 06:20
Jautājumu var risināt sasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, pieaicinot apsaimniekotāju, uzklausot viņa paskaidrojumus un visiem kopā izlemjot kā rīkoties. Ja nav iespējams sasaukt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, var vērsties pie apsaimniekotāja individuāli. Acīmredzot Jūsu mājas apsaimniekotājam ir precīzāka informācija par tiesvedību un plāni kā rīkoties, ja tiesas lēmums būs nelabvēlīgs. Tāpēc ir jāpieprasa informācija no pārvaldnieka juristiem par tiesvedības gaitu, prasības apmēriem, prognozējamiem tiesvedības rezultātiem un kāda būs apsaimniekotāja rīcība, ja tiesa nospriedīs piedzīt nomas maksu par labu zemes īpašniekiem. Atkarībā no saņemtās informācijas varēs secināt, kā apsaimniekotājs plāno nokārtot saistības ar zemes īpašniekiem, kā arī, kāda apmēra un kādos termiņos viņš plāno saņemt finansējumu no dzīvokļa īpašniekiem. Apkopojot visu iegūto informāciju var plānot savu ģimenes budžetu.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks