Andris Vilks

2007. gadā iegādājos dzīvokli un tajā bija īrnieki, kuru īres tiesības nostiprinātas likumā kā denacionalizētā nama īrnieki no padomju laikiem - īres līgums ir beztermiņa. Dzīvoklis atrodas Rīgas centrā. Vini par īri maksā 1 latu par kvadrātmetru.

Man tajā pašā laikā jāmaksā kredīts par šo dzīvokli, bet es tur nevaru dzīvot, jo īrniekus aizsargā likums, jo es to neieguvu denacionalizācijas ceļā.

Labi, es īrēju pats dzīvokli, lai būtu kur dzīvot, bet maksāju Purvciemā 4 Latus par kvm.

Kadu laiku atpakaļ gribeju vienoties ar īrniekiem lai viņi vismaz maksā vismaz 3 Ls, jo tādu summu maksā gandrīz visi apkārtējo dzīvokļu īrnieki - bet viņi nepiekrīt.

Man tādējādi ir daži jautajumi:
1) Kāda ir varbūtība, ja es savācu pierādījumus ka visi apkārtējie maksā 3 Ls par šāda dzīvokļa kvm un tiesas ceļā mainu šo īres maksu.

2) Cik ilgi ies tiesa ?

3) Man pašam vajag kur dzīvot - vai es varu iemitināties savā dzīvoklī un Rīgas Dome ierāda īrniekiem citu līdzīgu dzīvokli ?

Edgars, 09.07.2013 16:01
Ja īrnieks nepiekrīt īres līguma grozījumiem attiecībā uz īres maksu, tad, teorētiski, pastāv iespēja, ka vēršoties tiesā un pierādot nepieciešamību paaugstināt īres maksu, var panākt īres līguma grozījumus attiecībā uz īres maksas apmēriem. Praktiski to panākt ir ļoti grūti, jo sarežģīti ir pierādīt nepieciešamos izdevumus dzīvojamās telpas uzturēšanai, kuri pamatā arī veido īres maksas apmērus. Īres maksa, atbilstoši likumā „Par dzīvojamo telpu īri” 11. panta, sastāv no dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļas, kas ir proporcionāla attiecīgās izīrētās dzīvojamās telpas platībai, peļņas un obligātiem maksājumiem, kas ir nekustamā īpašuma nodoklis un zemes nomas maksa, ja zeme, uz kuras ir māja, pieder citam īpašniekam. Lai gan, likumā „Par dzīvojamo telpu īri” peļņas apmēri no īres līgumiem nav limitēti, tomēr tiesu praksē ir uzskats, ka peļņai jābūt samērīgai un saprātīgai, līdz ar to diez vai izdosies tiesas ceļā panākt ievērojamu peļņu no īres. Tas apstāklis, ka apkārtējie īrnieki maksā citu īres maksu, nekādā veidā nevar ietekmēt konkrētā dzīvokļa īres maksas apmērus. Tiesvedības ilgst gadiem un prasa ievērojamus finanšu līdzekļus. Situācija nav diez ko cerīga, tomēr rekomendēju Jums veikt pārrunas ar īrnieku un pakonsultēties pie kāda kompetenta jurista, kurš varēs, iepazīstoties ar konkrētiem dokumentiem, tajā skaitā īres līgumu, iespējams, dot kādu vērtīgu padomu.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks