Andris Vilks

Līga, 09.07.2013 17:31
Var gatavot tiesā prasību par īres līguma izbeigšanu un īrnieku izlikšanu no dzīvojamām telpām, ja ir sakrājies trīs mēnešu parāds par īri vai pamatpakalpojumiem. Tātad, ja īrnieks maksājuma uzdevumā nenorāda maksājuma mērķi pa pozīcijām (piemēram, īre, aukstais ūdens, apkure un tamlīdzīgi), jāgaida, lai parāds sasniedz triju mēnešu kopējo maksājuma apmēru un brīdinot īrnieku mēnesi iepriekš, var gatavot dokumentus tiesā. Ja īrnieks norāda maksājuma uzdevumā pozīcijas, par kurām maksā un parādu par īri un pamatpakalpojumiem tam nav, var vērsties tiesā ar prasību par parāda piedziņu. Kas attiecas uz jauno Īres likumu, kuru gatavo Ekonomikas Ministrija, tad tas vēl tikai top un kādas būs jaunā likuma normas vēl pāragri spriest.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks