Andris Vilks

Guntars, 10.07.2013 12:58
Atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai daudzdzīvokļu mājas var būt sadalītas dzīvokļu īpašumos un var nebūt sadalītas dzīvokļu īpašumos. Ja māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos, tad lēmumus par mājas pārvaldīšanu pieņem atbilstoši Dzīvokļu īpašuma likuma 17. pantam: (1) Pieņemot dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, katram dzīvokļa īpašniekam ir tik balsu, cik dzīvokļu īpašumu viņam pieder. (2) Ja vienam dzīvokļu īpašniekam pieder vairāk nekā puse no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļiem, balsojot viņam ir 50 procenti balsu no visām dzīvokļu īpašnieku balsīm. Ja dzīvojamā māja nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, tad lēmumus pieņem atbilstoši Civillikuma 1068. pantam: rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās daļās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu; bet ja kāds no viņiem rīkojas atsevišķi, tad šī rīcība nevien nav spēkā, bet arī uzliek pēdējam pienākumu atlīdzināt pārējiem zaudējumus, kas viņiem ar to nodarīti. Tātad, ja dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos, tad katram dzīvokļu vai nedzīvojamo telpu īpašniekam ir tik balsu, cik īpašumu viņam pieder, atbilstoši nodalījumu skaitam zemesgrāmatā. Ja dzīvojamā māja nav sadalīta dzīvokļu īpašumos un katram dzīvokļa lietotājam pieder mājas domājamā daļa, tad saistošus lēmumus var pieņemt tikai vienbalsīgi.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks