Andris Vilks

Marta, 21.07.2013 20:40
Jānodrošina tāda kārtība, lai iedzīvotāji neveiktu patvarīgus pieslēgumus mājas komunikācijām, bet, ja kāds, tomēr, pieslēdzies, tad nepieciešams veikt tehniskus pasākumus, lai likvidētu patvarīgās darbības sekas. Bez tam, patvarīgas pieslēgšanās faktu mājas komunikācijām nepieciešams dokumentāli nofiksēt, ja iespējams, pieaicinot kādas pašvaldības institūcijas darbiniekus, piemēram, pašvaldības policiju vai īres valdi. Tāds dokuments var turpmāk noderēt dažādās situācijās, tajā skaitā, iespējamā tiesvedībā ar parādnieku.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks