Andris Vilks

Labvakar!
Musu maja pirms 4 gadiem tika izveidota apsaimniekosanas biedriba. Taja pat laika visa maja nolema pariet no centralapkures uz gazes apkuri. Musu dzivokli uz to bridi jau 3 gadus bija gazes apkure. Biedriba sastadija ligumus par gazi, kur tarifs bija 1,65 Ls par kubikmetru. Musu dzivoklim tarifs bija 2,40 Ls par kubikmetru, jo mes nebijam samaksajusi par stabilizetaju. Ligumu neesam parakstijusi un noteiktu laiku par gazi maksajam pec tarifa, kas pierakstits liguma. Kadu laicinu velak nacam pie biedribas valdes priekssedetaja ar lugumu stabilizetaju apmaksat pa dalam, parada samaksa ieskaitot summu, ko jau esam parmaksajusi (jo mums tarifs bija 2,40, tai laika, kad citiem majas iedzivotajiem 1,65). uz ko mums atbildeja, ka tarifu nemainot, jo mes esam paradnieki (tai laika bija sakrajies neliels parads par apsaimniekosanas maksu, jo bija lielas grutibas ar naudu). Sa gada janvari musu maja tika sasaukta sapulce, kur tika nolemts par namu apsaimniekotaja mainu. kad bijam izstastijusi musu gazes situaciju jaunajam apsaimniekotajam, vins ieteica uzrakstit iesniegumu biedribas valdes prieksedetajam ar lugumu veikt parrekinu par maksajumiem par gazi (esam saskaitijusi pasi, ka pa 4 gadiem sanak diezgan zolida parmaksas summa ). iesniegumu atdevam tiesi valdes locekla rokas un ludzam iesniegumu parakstit un uzlikt datumu, kad iesniegums sanemts. iesniegums bija rakstits 15.03.2013. Lidz sim bridim vel neesam sanemusi nekadu atbildi. par gazi viniem uz doto bridi nemaksajam.
Paskaidrojiet, ludzu, ka mums rikoties?ka panakt parrekinu par visiem 4 gadiem?
Paldies!

Margarita, 25.07.2013 00:39
Ja Jūs uzskatāt, ka Jūs esat pārmaksājuši mājas pārvaldniekam par kādām pozīcijām un Jūs to varat pierādīt, Jums ir jāprasa pārrēķinu, ko Jūs, kā es sapratu no Jūsu vēstules, jau esat darījuši. Ja atbildes nebūs, vai būs negatīva, vienīgais ceļš, kā atgūt pārmaksāto naudu ir vēršanās tiesā ar prasības pieteikumu par pārmaksātās naudas atmaksu.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks