Andris Vilks

igors ivanovs, 28.07.2013 21:39
Ja bērns aizvests no Latvijas uz ārvalsti, personai, kura uzskata, ka, aizvedot bērnu no Latvijas uz ārvalsti bez viņas ziņas un piekrišanas, ir noticis viņas aizgādības tiesību vai saskarsmes tiesību pārkāpums, ir šādas iespējas: 1. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 771. nodaļas noteikumiem lūgt kompetento pilsētas vai rajona tiesu pieņemt lēmumu par pieprasījuma iesniegšanu ārvalstij par bērna atgriešanos Latvijā. 2. Vērsties ministrijā, lai noformētu pieprasījumu par bērna atgriešanos Latvijā vai pieprasījumu par saskarsmes tiesību nodrošināšanu ar bērnu. 3. Vērsties tās valsts, uz kuru bērns aizvests vai kurā bērns aizturēts Centrālajā iestādē ar pieprasījumu par bērna atgriešanos Latvijā vai saskarsmes tiesību nodrošināšanu ar bērnu. 4. Vērsties tās valsts, uz kuru bērns aizvests vai kurā bērns aizturēts, tiesā, lūdzot to pieņemt lēmumu par bērna atgriešanos Latvijā vai saskarsmes tiesību nodrošināšanu ar bērnu. Minētās iespējas nav savstarpēji saistītas, persona var izmantot jebkuru no tām, neizmantojot pārējās. Plašāka informācija: http://www.tm.gov.lv/lv/starptautiska-sadarbiba/bernu-prettiesiska-aizvesana-aizturesana#Ja bērns aizvests no Latvijas uz ārvalsti
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks