Andris Vilks

Gita , 03.09.2013 15:25
Grūti komentēt Jūsu pārvaldnieka piestādītos rēķinus un to rēķinu pamatotību neiepazīstoties ar šajos rēķinos iekļauto informāciju vai šīs informācijas trūkumu. Atbilstoši LR Civillikuma 1843. pantam, ja kāds samaksā tikai daļu no sava parāda, tad viņa maksājumu vispirms ieskaita vēl nenomaksātos procentos un tikai pēc tam palikušo atlikumu izlieto kapitāla dzēšanai, ja vien kreditors nav bijis ar mieru pieņemt maksājumu tieši tikai uz kapitāla rēķinu un par to kvitējis. Iespējams, ka pirms Jūs samaksājat lielāko daļu no parāda, līgumsods bija pieaudzis līdz Jūsu minētai summai un pārvaldnieks pirmajā kārtā attiecīgi samazināja Jūsu pamatparādu atstājot līgumsoda naudu tādā līmenī, kādā tā bija. Rekomendēju Jums vērsties pie Jūsu mājas pārvaldnieka ar rakstveida iesniegumu pieprasot sniegt detalizētu rakstveida informāciju par katra mēneša bilanci attiecībā uz Jūsu dzīvokļa maksājumiem: cik ir pamatparāds, kāds ir līgumsods konkrēti par katru mēnesi. Saņemt tādu atskaiti Jums ir visas tiesības un no tās būs redzams cik pamatoti vai nepamatoti ir norādītie cipari.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks